Årsmöte referat

22 medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet den 7 mars.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes enligt dagordning. EMJ/Mats ledde mötet, och som avgående ordförande efter 6 år på den posten avtackades Mats med presenter och blommor innan mötet avslutades. Vid valproceduren konstaterades att inget förslag till ny ordförande fanns. Årsmötet beslutade att ordförandeposten är vakant och hur styrelsen konstituerar sig avgörs vid första styrelsemötet. Under övriga frågor beslutades om en smärre stadgeändring efter ett förslag från styrelsen.Årsmötesprotokollet i sin helhet kommer att skickas ut efter att protokollet justerats.

Efter fikat introducerade CBR kvällens film, som visade en DX-expedition till South Orkney Islands med callet VP8ORK. Denna exp. genomfördes 2011 och utsågs då till årets DX-expedition. Det var en mycket välgjord film med S.Orkneys natur och djurliv samt amatörradio i en fin blandning. Vi hade lånat filmen av Tord/SM3EVR och han fick en välförtjänt applåd som avslutning.

Till sist fick vi rapport från senaste styrelsemötet samt en information av ARQ från årsmötet i AMPR-net.

Mats/EMJ avslutade sedan årsmötet.

Vid tangentbordet
Dick/SM3CBR

(Comments are closed)