TACK

Jag vill på detta sätt rikta ett varmt tack för all uppvaktning och alla presenter

som jag fick mottaga på årsmötet onsdagen den 7:e mars 2018

i samband med min avgång som ordförande i föreningen Gävle Kortvågsamatörer.

73 de SM3EMJ/ Mats Friberg

(Comments are closed)