Sedan sist

SA3ARQ/Martin hälsade 15 medlemmar välkomna och introducerade kvällens tema, nämligen FT8. Han gav oss en bakgrund till utvecklingen av FT8 som har James Taylor, W1JT, till “pappa”. Taylor blev nobelpristagare för några år sedan, och på sin fritid har han utvecklat flera mode med inriktning på digital överföring med låg effekt och där datorns program plockar ut signaler som annars knappast skulle vara hörbara.

Efter -ARQ tog -HEW/Erik över och pratade om FT8 för nybörjare. Vad man behöver och vad man kan göra med FT8. Grunden är ett program, WSJT-X, som hanterar grovjobbet med datoren. En biprodukt, PSK-reporter, är bara den ett fint komplement i en amatörstation. Du får hela tiden en bild av var Du hörs och vilka som hör Dig.

Avslutningsvis sammanfattade -VOX/Leif och repeterade det viktigaste om FT8, men han tog även fram vilka tankar och diskussioner som finns om FT8. Sammanfattningsvis blev det en verkligt praktisk och intressant föreläsning av tre väldigt samspelta aktörer!

Efter fikat informerade -ARQ från styrelsen:

-CLA/Karl-Olof, -YNZ/Claes Gunnar och -ARQ deltog i konferensen “SK3BG – 2025″ eller Vart är vi på väg?” som arrangerades av Sundsvalls Sändaramatörer nu i helgen. 40 deltagare från SM2/SM3 diskuterade klubbverksamhet, samband samt utbildning utifrån vad vi gör idag och vad vi ska göra i framtiden. Uppföljning för GKA:s del ska
ske på nästa styrelsemöte.

10/10 Studiebesök vid Per Norins radiomuseum i Björke.
17/10 Gävle Bro
7/11 Meeting. -HZA/Mats pratar om lok. Vi ska få titta in i ett modernt lok genom VR-teknik!
14/11 Studiebesök vid Strömdalens Kraftverk i Stadsträdgården.

Efter övriga diskussioner bl.a. om kommande mötesprogram avslutade -ARQ mötet.

Vid tangentbordet
Dick/-CBR

(Comments are closed)