Sedan sist

MEETING OCH AUKTION, 9 januari 2018

Auktionsförrättaren SM3CLA

Årets första möte lockade 20 deltagare, och auktionsstämningen låg i luften när saluvarorna placerades på borden och beskådades och kommenterades.
Martin/ARQ hälsade välkommen och lämnade ordet och klubban till Karl-Olof/CLA, som svingade klubban och lyckades sälja nästan alla prylar.
Det blev en auktion där många fina saker såldes för en spottstyver. CLA belönade vissa inköp/inrop med guldpeng eller kexchoklad, något som förhöjde stämningen ytterligare. Auktionen omsatte cirka 1800:-.

Efter fikat informerade v.ordf. ARQ kort om kommande möten. Februarimötet handlar om WinLink med VOX som föreläsare. Inför årsmötet i mars är det viktigt att årsavgiften har kommit kassören tillhanda innan mötet.

Martin kommenterade vidare Framtidskonferensen i Sundsvall, och han noterade att GKA var en av två klubbar som besvarat utvärderingen efter konferensen. Hela rapporten från Sundsvall fanns med vid mötet.

Till sist vill jag notera att Martin föredömligt inledde mötet med en genomgång av säkerhetsföreskrifterna för möteslokalen!

Vid tangentbordet
Dick/SM3CBR

PS Som tack för gott utfört bokföringsarbete i samband med auktionen, belönades SA3ARQ och SM3CBR med två Kexchoklad och 6 st “guldpengar” ur Lars Olssons Fond.

(Comments are closed)