Sedan sist

Den första dagen i december var det dags för årets sista Jitsi-meeting, och 15 medlemmar checkade in under kvällen. ARQ hälsade välkommen och inledde med att introducera klubbens senaste hedersmedlem, nämligen Gunnar Widell, SM3SGP. Gunnar utsågs till hedersmedlem vid ett styrelsemöte i november. Han har varit medlem i klubben sedan 1988 och har bl.a. byggt upp en av Sveriges första conteststationer, SK3W i Österfärnebo. Han driver två repeatrar RU9 och RU11 och det senaste året har han organiserat och genomfört uppförandet av klubbens repeatrar på Kungsberget.

Gunnar berättade inledningsvis om hur han som 15-åring blev intresserad av amatörradio vilket ledde till ett C-cert från QTH:t i Valbo. Sommarpraktik vid TV-stationen under två somrar hos Kjell/BCV (SK) ledde så småningom till arbete hos Telia. Sedan började han hos Ericsson och vid den tiden köpte han mark och en liten stuga i Österfärnebo. Under åren byggdes antennparken ut därnere och flera operatörer har hjälpt till både med bygget men också deltagit i skapandet av ett Contest-Crew som kämpar högt upp i resultatlistorna!

Sedan berättade Gunnar om “Projekt Kungsberget”. Kortfattat fick klubben inte längre “access” till mast och logi för repeatrarna R4 och RU4. Gunnar började jobba för att reda ut situationen, och sedan gällde det att hitta andra lösningar. Kontakt togs med en annan “hyresgäst” på berget, nämligen KALP (Kungsbergets Alpina) som har en toppstuga där. Kontakt togs även med Branäsgruppen som äger anläggningen. Demontering av de gamla repeatrarna skedde i juli, och nere i Österfärnebo gjordes prov och andra förberedelser. Vid träff med Branäsgruppen den 8:e oktober fick vi klartecken, och redan den 10-13 oktober kördes master och övrig materiel till berget. Den 23 oktober var allt klart för start och kontroll! Gunnar berättade hela historien med hjälp av en bildserie, och vi kunde konstatera att det var ett välplanerat jobb som gick fantastiskt snabbt! Många medlemmar drog sitt strå till stacken, och vi applåderade Gunnar/SGP och hela gänget som jobbat så suveränt.

Från styrelsen:

* Tyvärr har vi förlorat ännu en av de gamla medlemmarna i och med att Algot Hållberg, SM3AGH, gick bort 26 oktober 92 år gammal. CLA/Karl-Olof läste upp den minnestext som han skickat till QTC, och alla samlades sedan till en tyst minut för Algot.

* Andra onsdagen i december är det Jitsi-möte om LORA/APRS.
* Tredje onsdagen i december är det “Gävle Bro” möte på jitsi.
* GKA kommer att fortsätta med Jitsi-möten ytterligare en tid. Årsmötet 2022 beräknas hållas IRL!
* ARK berättade om en trevlig kontakt han har med en tjeckier som jobbar med många roliga byggprojekt.
* CLA berättade att Olssons Fond kommer att fortsätta sprida “guldkant” inom klubben!

Vid tangentbordet
Dick/SM3CBR

(Comments are closed)