Sedan sist

Med undantag för 2020 och 2021 har vi hållit vår juni-möte i västra Gästrikland, ofta på Strandbaden i Årsunda. Nu var det dags igen och arton medlemmar fanns på plats tillsammans med vice DL3 SA3BYC/Johan och två vänner från SK3BG. Det var nämligen SM3JFJ/Jörgen som höll ett intressant föredrag med titeln ”CW för nybörjare”. Det blev även en praktisk visning och då hade Jörgen hjälp av SM3ESX/Christer att sätta upp en Windom FT4 på en blygsam höjd av ett par meter! Eftersom det var på Storsjöns strand så fungerade det utmärkt och kontakt på 20 m togs med Frankrike, England mfl.

Efter föredraget bjöd SA3AVQ’s fond på kaffe och smörgås. Det följdes av lite information från SGP/Gunnar om det pågående arbetet på repeatrarna på Kungsberget. En internet länk till toppen av berget kommer att ordnas med AMPRNet koppling. Vi behöver ev. höja masten med ett par 2 m sektioner för att säkra att länksignalen kommer över trädtopparna.

MTF/Lennart redogjorde för fieldday aktiviteterna där 13 medlemmar deltog och ett stort antal QSO kördes med klubbsignal på FT8. Platsen bedömdes som väldigt bra och kommer säkerligen att användas igen.

SA3BYC/Johan gav oss information från SSA samt från övriga delar av tredje distriktet. Nästa SSA årsmöte kommer att hållas i Östersund. Några frågor besvarades.

CLA/Karl-Olof hade ordnat ett bord med prylar för 0/10/20 kronor som uppskattades av många. Det flesta saker fick nya ägare.

Kvällen rundades av med en praktisk visning av CW på 20 m bandet samt att ordföranden tackade föredragshålleren med det sedvanliga kaffe och Aladdin ask. Alla önskades en SKÖN SOMMAR och förhoppngar att medlemmarna kommer till träffarna på Gävle Bro varje tredje onsdag under sommaren.

Vid pennan
SA3ARQ/Martin

(Comments are closed)