Uppdatering av hemsidan

I mitten av året uppgraderade WordPress den bakomliggande serverprogram PHP till version 8 och en del av de plugins och themes vi använde fungerar inte längre. Arbetet med att återskapa en fungerande hemsida drar ut på tiden. Alla mötesdatum finns i kalendern och referaten från månadsmöten läggs in i vår tidning Sändaramatören som skickas ut till alla medlemmar fem gånger om året.