Auktion / loppis i Stackbo

Lördag den 11 september med start kl 12:00 kommer vi att hålla en auktion / loppis has HZA/Matz. Stackbovägen 5. Auktionsförättare blir CLA/Karl-Olof och klubben bjuder på fika. Samåka om ni kan då parkering är begränsad. Auktionen hålls utomhus så att vi kan hålla avstånd. Har ni de minsta förkylningssymptomer stanna hemma. Styrelsen gm SA3ARQ/Martin

Nya Sändaramatören ute NU!

Höstens tidningen innehåller bla… Info om field day, repeatern, SM3AVQs försäljningar och mycket annat.

Nya Sändaramatören ute redan nu!

Tidningen innehåller bl.a. info om LoRa och ett bandpassfilter!

Nya Sändaramatören ute nu!

Innehållar bl.a. info om årsmötet, lotteri m.m.m.m.

Nya Sändaramatören ute nu!

Innehåller bl.a. idéer om en billig webcam, och viktig klubbinfo.

Sedan sist

Onsdag 2 december samlades 18 medlemmar till årets sista meeting, även denna gång i Jitsi-format. Martin/ARQ hälsade välkommen och berättade att klubben sedan sist förlorat 3 medlemmar, nämligen MZY, WLX samt GKK. En tyst minut utlystes till minne av våra bortgångna kamrater. Kvällens föreläsare var Sven Lidström som tog oss med på en “resa” mot […]

Nya Sändaramarören ute nu!

Innehåller bla CLA’s Sweetheart, Silent key (IIE) och bl.a. lite om ubåtar och rök.