Februari möte

Onsdagen den 5 februari klockan 19:00 har GKA månadsmöte i ABF’s lokal i Gävle.
Adressen är Brunnsgatan 56. Samling 18:30

PROGRAM: Jonas Jonsson, Trafikverket. VViS Trafikverketsinformationssystem

Efter fikapausen blir det info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.
Alla hälsas välkomna!
Styrelsen

Kassören meddelar:
Medlemsavgiften är 200 kronor.
För att du skall komma med i årets medlemsförteckning, samt ha rösträtt vid kommande årsmöte, måste avgiften vara betald senast vid årsmötet, d.v.s. den 4 mars 2020, klockan 19.00.
Du kan betala kontant vid ett möte, eller sätta in pengarna på vårt plusgirokonto: 33 19 90 – 2   Ange din signal eller ditt namn.
Har du bytt adress, ändrat e-post eller telefonnummer? Var bussig meddela kassören detta, så att den nya listan blir komplett! Den kommer att sändas till dig, tillsammans med ditt medlemskort, per post i slutet av mars.
SM3CLA/Kassör.  070 – 353 12 73 eller e-post: karlolof.elmsjo(at)tele2.se

(Comments are closed)