Sedan sist

Onsdag 2 december samlades 18 medlemmar till årets sista meeting, även denna gång i Jitsi-format. Martin/ARQ hälsade välkommen och berättade att klubben sedan sist förlorat 3 medlemmar, nämligen MZY, WLX samt GKK. En tyst minut utlystes till minne av våra bortgångna kamrater.

Kvällens föreläsare var Sven Lidström som tog oss med på en “resa” mot ett nytt skräddarsytt nätaggregat styrt av Arduino. Vi fick följa planeringen, tänkandet, sökandet efter komponenter i en berättelse med pedagogiska bilder framfört i lagom tempo på ett intresseväckande sätt. Blockschemat visade hur han mixat digitala byggdelar med analoga till en praktisk helhet. Sven påpekade vikten av lärandet flera gånger och själv fick jag en aha-upplevelse när han superenkelt presenterade funktionen hos en OP-amp!

Intressant var också att höra hur han hela tiden följde upp och kontrollerade arbetet och inte minst hans reflektioner när bygget var klart. Vad har jag lärt mig av bygget? För Er som missade föreläsningen finns information om bygget på hans blogg ar2uino.wordpress.com. Ett stort Tack till Sven för en fin föreläsning och jag ser fram emot nästa!

Efter föreläsningen informerade ARQ från styrelsens arbete:
1. Teracombeslutet innebär att våra repeatrar i KUngsberget måste flyttas. En grupp bestående av INR, XLY, SGP, XIK och ARQ arbetar med frågan.
2. Vid januarimötet kommer VRO att berätta om Rakel och Rakel 2.
3. ARQ påminde om styrelsebeslutet att medlemmar som så önskar får tillbaka halva årsavgiften för 2020. Den som istället skänker dessa pengar till klubben tackas ödmjukt.
4. Årsmötet i mars beräknas kunna genomföras i stor lokal för begränsat antal deltagare. Styrelsen återkommer med information i frågan.
5. Föreslogs att virtuellt Gävle-Bro-möte skulle provas.
6. Till sist framförde CBR en hälsning från Lars/AVQ till alla medlemmar.

Martin tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Dick/SM3CBR

(Comments are closed)