Sedan sist

För ganska precis ett år sedan hade vi fått nya ord att lära oss: Corona, Covid-19, pandemi, Anders Tegnell mm. Vi hade hunnit genomföra årsmötet på Brunnsgatan utan avståndskrav den 4 mars 2020 och anade väl knappast vad som skulle komma…

Nu ett år senare har vi en helt ny verklighet. En del av det är att vår klubbverksamhet får bedrivas på ett annat sätt. Men årsmötet planerades utifrån ett nytt verktyg, Jitsi, som vi provat vid ett antal digitala månadsmöten, och nu kan vi konstatera att det gick fint att genomföra även ett årsmöte på det sättet. Visst blev det några missar, men jag hade ju hjälp från -XLY, -ARQ och -YNZ att få snabb feedback och deltagarna var duktiga på att rösta med en digital hand.

Årsmötesdeltagare


Förra året var det 18 deltagare i årsmötet. I år hade vi 25 deltagare! Under de senaste 10 åren har det varit 25 deltagare vid tre tillfällen, så gårdagens möte tangerar alltså maxnärvaron under perioden. Det var också glädjande att vi hade två prominenta besökare i form av -3GDT, ex DL3 och -3UTS, bitr DL3.

Infomaterial hade skickats ut i förväg så att alla hade haft möjlighet att läsa verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning i förväg. Alla val var förberedda av valberedningen och en sammanställning var utskickad. Jag vill passa på att tacka valberedningen för ett bra jobb som underlättade arbetet. Själva mötesförhandlingarna tog cirka en timme, men den extra tiden gick åt till den lite längre hanteringen av röstningen.

Efter årsmötet informerade Martin ARQ kort om kommande möten. Närmast i tiden är ett informellt Jitsi-möte (i st f Gävle Bro) onsdag 17 mars. Nästa månadsmöte äger rum 7 april. Då kommer Erik / -HEW att berätta om hur man kan skydda sin bastu mot eld. Med kännedom om HEW, tror jag vi kan förvänta oss en intressant redovisning!

Till sist kom det som många väntat på, nämligen lite spel och dobbel! CLA hade letat fram lämpliga priser till ett lotteri. I vår tidning Sändaramatören kunde man se prissamlingen, men där fanns t.ex. presentkort från Clas O, lödkolv, pappersstrimlare, blodtrycksmätare (!), högtalare, klockor… Allt detta fördelades med hjälp av ett digitalt tombolahjul. -ARQ skötte tombolan och -XLY agerade Notarius Publicus. Kul och uppskattat inslag! Hur får man vinsterna? Ja, det kommer CLA att meddela.

73 från Dick/CBR

(Comments are closed)