April månadsmöte

Onsdagen den 7 april klockan 19:00 har Gävle Kortvågsamatörer virtuell månadsmöte på Jitsi.

PROGRAM: SM3HEW/Erik ”Att inte elda upp min bastu”.

Fika har ni med er från eget kök.
Efter föredraget kommer info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.

Välkommen
Styrelsen gm
SA3ARQ/Martin

PS Kassören meddelar att klubben har 61 betalande medlemmar vilket är en ökning från förra året!

(Comments are closed)