Sedan sist

Dagarna rullar på när vårsolen skiner, och den 7 april var det dags för ännu ett Jitsi-möte med GKA. Även denna kväll var det fullt i rutan! Jag räknade till 22 deltagare som hade checkat in under mötet. Det annonserade ämnet för kvällens föredrag var “Att inte elda upp min bastu”! Men på grund av tekniska problem får vi alla vänta på att höra Erik/HEW avslöja vad den titeln betyder till ett senare tillfälle. Vi väntar spänt!

Istället fick vi höra Martin/ARQ berätta om “TinyGS – en liten LoRa applikation”, vilket lockade till många tankar.

I korthet handlar det om små satelliter (GS = Global Satellite) som baseras på Cube-Sats. 12 stycken är antingen uppe eller planerade till att skickas upp inom kort. Enheterna är bestyckade med kommunikationsutrustning och på marken ska sedan finnas små och relativt enkla markstationer som vi kan använda. För oss här i nordeuropa är de satelliter som kör på 70cm mest intressanta. Nätverksprotokollet heter LoRaWan, och LoRa är en trådlös datakommunikationsteknik.

Bland hårdvaran som finns heter en TTGO T-beam och kan köpas från Kina för ca 250:-. Martin visade sin markstation, men han behöver ordna en lite större och effektivare antenn än den som ingår i köpet.

Vill Du veta mer? https://tinygs.com eller https://github.com/G4lile0/tinyGS

Jag instämmer med Martin i att LoRa säkert är något vi kommer att höra mer om längre fram. Tekniken är intressant!

Kvällen avslutades med lite info om bl.a. kommande aktiviteter:

Klubben har idag 61 betalande medlemmar. En liten och glädjande ökning!
Det virtuella lotteriet på årsmötet var mycket lyckat och uppskattat.
Den 25/4 vill MGU gärna ha material till Tidningen. Vad kan Du skriva om?
Den 21/4 är det Gävle Bro i Jitsi-format. Start 18.00.
Vid Maj-mötet kommer troligtvis HEW att framträda med sitt föredrag.
10/5 är det styrelsemöte.
Junimötet kommer även det att köras i Jitsiformat.

73 Dick/SM3CBR

(Comments are closed)