Sedan sist

Vårens sista månadsmöte lockade sexton deltagare att bänka sig framför sina datorer på en varm och solig kväll. Kvällens föredrag av SM3GDT/Hans handlade om hur han med hjälp av en billig modul från Kina kunde bygga en DMR sändtagare. Modulen heter DMR828. Det finns även analoga motsvarigheter. Vi fick se hur man på ett enkelt sätt och med bara några extra komponenter kunde få ett fullt fungerande radio.

DMR828 på experimentkort

Efter föredraget kom det information från styrelsemötet den 31/5 då det beslutades att driva en projekt för att bygga en repeater för 2 m / 70 cm på Kungsberget för att ersätta den installation vi har idag på Teracoms mast eftersom Teracom har avviserat att vi måste flytta.

Sist kom ett inblick i de experiment som bedrivs av några medlemmar med LoRa-APRS och andra radio och Arduino baserade lösningar. En ”studiecirkel” om temat hålls varje onsdag kväll på jitsi och har lett till att det nu finns några LoRa-APRS iGate i Gävle.

Vi fortsätter med våra informella jitsi möten under sommaren:
– 16 juni
– 21 juli
– 18 augusti

Höstens möten börjar:
– 1 september

Styrelsen kommer kontinuerlig göra bedömning under kommande månader när ordinarie verksamheten kan återtas och informera medlemmar via hemsidan och mail.

Vid pennan
SA3ARQ/Martin

(Comments are closed)