Repeater uppdatering

I mitten av juli hämtades vår repeaterutrustning från Kungsberget och nu befinner sig hos SM3SGP i Österfärnebo. 2 m repeatern (R4/RV56) är i drift och ger skaplig teckning. 70 cm repeatrarna (RU4/RU376 och RU9/RU386) är inte i drift.

En projektgrupp bestående av INR/Björn, SGP/Gunnar, XLY/Erik och ARQ/Martin arbetar med en ny lösning på Kungsberget utan inblandning av Terracom. Vi avvaktar besked från Branäsgruppen som äger marken om en lämplig placering av en mast. Vi har blivit lovat tillgång till ett teknikrum för repeatrarna.

I avvaktan på besked byggs en ny rack och 2 m repeatern kommer att ersättes av en mer advancerad lösning. Mer information kommer i nästa Sändaramatören.

Ni som är intresserade av att vara med och hjälper – kontaka SGP/Gunnar eller INR/Björn.

(Comments are closed)