Oktober månadsmöte

Onsdagen den 5 okt 2022 klockan 19:00 har Gävle Kortvågsamatörer månadsmöte.
Plats: ABF, Brunnsgatan 56, Gävle

Det blir en ändring i den tidigare avviserat program

PROGRAM: SM3HEW/Erik Konstruktion av en remot morsenyckel del 1.

Fika finns att köpa. OBS! Bara Swish numera vilket är synd.

OBS! Delta inte om du visar minsta symptomer på förkylning eller dylikt. Håll avstånd och god handhygen.

Välkommen
Styrelsen gm
SA3ARQ/Martin