Repeater uppdatering september

Repeater september 2022
Efter sommarens arbete med att höja masten och installera en UPS har flera saker gjorts under slutet av augusti och september.

  • En 5,7 GHz länk mellan OKC/Christer i Järbo och masten finns för att ge oss tillgång till bredband. Backup internet är över en 4G moden som kommer igång om bredbandet skulle fallera.
  • En Microbit Webswitch 1216H har installerats (https://www.webswitch.se/wp/) och kommer att möjligöra remote hantering av repeatern och ev. styrning av antennor.
  • Updatering av UPS monitorering
  • GP-antenn för 116 – 155 MHz (täcker även jaktradio) är nu kopplat till WebSDR mottagaren.
  • Klätterskydd runt masten för att förhindra olovlig klättring.