Sedan sist

Efter tre års väntan fick vi äntligen veta hur SM3HEW/Erik undvek eldlågor i sin bastu. Han berättade på ett inlevelsefull sätt om den lösning han kom på för att kontrollera LED-lysning i bastun baserad på en Graetz brygga dock med fyra MOSFETar och en Analog Devices LT4320 Ideal Diode Bridge Controller. Vitsen är att lösningen kan hantera upp emot 20A utan spänningsförlust och därmed inte så het som en vanlig likriktarebrygga blir.

Utöver berättelsen om sin bastu fick vi även rapport del 1 av en projekt som Erik och Sven Lidström håller på med. En fjärrnyckel stöds inte av Flexradio som är den radio Erik har så då skulle det byggas stöd i eget regi. Kort, kan sägas att en Arduino och en 433 MHz länk mellan radion i ett rum och PC’n i ett annat run var lösning med avancerad kod på Arduinon. Visning kommer att ske vid december mötet så anteckna det i kalendarn.

Efter fika fick vi se en live demonstartion av den lilla drönare som Erik använde i de filmsnuttar han hade i sin presentation. Kul. Det kommer förhoppningsvis att hjälpa till med att hissa linor upp i träd i framtiden.

Ordföranden informerade kort om den kommande SM3 möte i Hudiksvall den 29/10 samt programmet för månadsmöten november och december.

Vid pennan
SA3ARQ/Martin