Liten fieldday 2021

Under den pågende pandemin så har vi inte haft möjlighet att hålla någon fieldday. Nu tänker vi köra en avkortat fieldday i slutet av augusti.
Inbjudan skickas bara ut till medlemmarna, och vi kör lördagen den 28:e augusti på naturcampingen vid Valkalampi sjö. Vägen är skyltad från Jädraås(rund svart skylt märkt Valkalampi).

Inloggning på 145.400 eller 434.400.

Föreningen kommer att tillhandahålla kaffe och kakor. Det finns en grillplats så ta med mat och bränsle om ni önskar grilla. Annars tar gärna matsäck eller kolla i Kjellas Mack.

Ta med er portabel radio för experiment, det finns gott om träd för antennprov.

Valkalampi sjö ingår i svenska sjöar (DIUX) och man kan fiska röding i den. Fiskekort går att köpa vid sjön eller Kjellas Mack.

Tänk på att vi kommer att hålla avstånd!

GKA gm
Fielddaykommiten

Repeater uppdatering

I mitten av juli hämtades vår repeaterutrustning från Kungsberget och nu befinner sig hos SM3SGP i Österfärnebo. 2 m repeatern (R4/RV56) är i drift och ger skaplig teckning. 70 cm repeatrarna (RU4/RU376 och RU9/RU386) är inte i drift.

En projektgrupp bestående av INR/Björn, SGP/Gunnar, XLY/Erik och ARQ/Martin arbetar med en ny lösning på Kungsberget utan inblandning av Terracom. Vi avvaktar besked från Branäsgruppen som äger marken om en lämplig placering av en mast. Vi har blivit lovat tillgång till ett teknikrum för repeatrarna.

I avvaktan på besked byggs en ny rack och 2 m repeatern kommer att ersättes av en mer advancerad lösning. Mer information kommer i nästa Sändaramatören.

Ni som är intresserade av att vara med och hjälper – kontaka SGP/Gunnar eller INR/Björn.

Sedan sist

Vårens sista månadsmöte lockade sexton deltagare att bänka sig framför sina datorer på en varm och solig kväll. Kvällens föredrag av SM3GDT/Hans handlade om hur han med hjälp av en billig modul från Kina kunde bygga en DMR sändtagare. Modulen heter DMR828. Det finns även analoga motsvarigheter. Vi fick se hur man på ett enkelt sätt och med bara några extra komponenter kunde få ett fullt fungerande radio.

DMR828 på experimentkort

Efter föredraget kom det information från styrelsemötet den 31/5 då det beslutades att driva en projekt för att bygga en repeater för 2 m / 70 cm på Kungsberget för att ersätta den installation vi har idag på Teracoms mast eftersom Teracom har avviserat att vi måste flytta.

Sist kom ett inblick i de experiment som bedrivs av några medlemmar med LoRa-APRS och andra radio och Arduino baserade lösningar. En ”studiecirkel” om temat hålls varje onsdag kväll på jitsi och har lett till att det nu finns några LoRa-APRS iGate i Gävle.

Vi fortsätter med våra informella jitsi möten under sommaren:
– 16 juni
– 21 juli
– 18 augusti

Höstens möten börjar:
– 1 september

Styrelsen kommer kontinuerlig göra bedömning under kommande månader när ordinarie verksamheten kan återtas och informera medlemmar via hemsidan och mail.

Vid pennan
SA3ARQ/Martin

Juni månadsmöte

Onsdagen den 2 juni klockan 19:00 har Gävle Kortvågsamatörer virtuell månadsmöte på Jitsi.

PROGRAM: SM3GDT/Hans ”En konstruktion med DMR-modul och Arduino”.

Fika har ni med er från eget kök.
Efter föredraget kommer info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.

Välkommen
Styrelsen gm
SA3ARQ/Martin

Sedan sist

Med kulingbyar och regnskyar som skakade om antennlinorna var det skönt att sitta i stugvärmen i onsdags kväll och njuta av ännu en Jitsi-session! Den här gången var det Micke, -RDU, som introducerade SVX Link via RU9 – RU11. Han började med att beskriva grundprincipen i systemet, som är en sammankoppling av repeatrar över en stor del av Sverige. Ett bra sätt att börja är att gå in och läsa och söka info på nätet. En lämplig ingång är “SvxLink by SM0SVX” eller “Svx Portal“. Sedan kom ett mycket bra förslag, nämligen att Du som är intresserad kan leta efter -RDU på RU9/RU11. Han kan då hjälpa till att lotsa Dig rätt i systemet. Micke åker Gävle-Stockholm fyra kvällar i veckan och har då SvxLink uppkopplad.

Föredraget var fint upplagt, och vi fick bl.a. följa hur -RDU gjorde en uppkoppling till Anders, SM2ECL. Han satt i sin bil och vi hörde honom med god hörbarhet. Micke visade vidare hur portalen var upplagd och där fanns bl.a. kartinformation över vilka noder som finns att använda. Jag förstår att Micke är en “god användare” och det skulle vara kul att få sitta med och följa honom under ett kvällspass, hi! Ett stort TACK för ett trevlig framställning och även kul att Du inviterade publikum att delta med kommentarer som Du fångade upp mycket bra!

Efter föredraget kom ett antal punkter från styrelsen:

Vid kvällens meeting deltog 23 personer!
10/5 är det styrelsemöte
19/5 infaller ett virtuellt GävleBro-möte.
2/6 är det avslutningsmeeting inför sommaren. Ämne för kvällen är inte klart.
I slutet av augusti kommer Sändaramatören ut med höstens första nummer. Bidra med material till MGU!
Uppsala Radioklubb kommer att genomföra on-line utbildning för blivande sändaramatörer. Vi har möjlighet att hänga på, så om Du har någon intresserad i Din närhet kan Du tipsa den personen.
ARQ uppmanar oss att köra Portabeltesterna som går i maj och augusti.
ARK berättar om prov med LORA-signaler som går bra med 100mW!
GDT tipsade om OpenWebRX som kan köras tillsammans med RTL-dongle.

73 de Dick/-CBR

Maj månadsmöte

Onsdagen den 5 maj klockan 19:00 har Gävle Kortvågsamatörer virtuell månadsmöte på Jitsi.

PROGRAM: SM3RDU/Micke ”Introducerar praktisk användning av SVXLNK på RU9/RU11”.

Fika har ni med er från eget kök.
Efter föredraget kommer info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.

Välkommen
Styrelsen gm
SA3ARQ/Martin

Nya Sändaramatören ute redan nu!

Tidningen innehåller bl.a. info om LoRa och ett bandpassfilter!

Sändaramatören 2021 nr3
1.1 MiB
184 Downloads
Details...