Oktober månadsmöte

Onsdagen den 5 okt 2022 klockan 19:00 har Gävle Kortvågsamatörer månadsmöte.
Plats: ABF, Brunnsgatan 56, Gävle

Det blir en ändring i den tidigare avviserat program

PROGRAM: SM3HEW/Erik Konstruktion av en remot morsenyckel del 1.

Fika finns att köpa. OBS! Bara Swish numera vilket är synd.

OBS! Delta inte om du visar minsta symptomer på förkylning eller dylikt. Håll avstånd och god handhygen.

Välkommen
Styrelsen gm
SA3ARQ/Martin

Sedan sist

Höstens första möte hade temat ”visa och berätta” där de tolv närvarande medlemmarna fick stå för programmet. Det visades en LoRa-APRS tracker som sänder på 433,775 MHz och genom ett antal LoRa i-Gates som medlemmar har byggt inom Gävle och omnejd (SK3GK-10 Kungsberget, SK3GW-10 Stureborg och SM3XIK-10 Stigslund bland andra) visas position på till.ex aprs.fi.

Det visades även ett par ”TouchKeyer” som har inga rörliga delar utan ger order till el-buggen via transistorer som styrs till TILL-slag, genom hand-kapacitansen från fingrarna, när de vidrör Touch-plattorna. Sedan tog berättelserna och diskussionerna över. Det blev ett avbrott för fika sedan fortsatt mötet med information från styrelsen om höstens program (se kalendern på hemsidan) och repeaterstatus, både analog och digital.

EMJ/Mats rundade av kvällen med ett litet smakprov på hans kommande föredrag om Smith diagram. Intresset var stort! Alla insatserna belönades med varsin påse Marianne karameller.

Vid pennan
SA3ARQ/Martin

September månadsmöte

Onsdagen den 7 sep klockan 19:00 har Gävle Kortvågsamatörer månadsmöte.
Plats: ABF, Brunnsgatan 56, Gävle

Det blir mjukstart inför höstens månadsmötesprogram som finns på hemsidan sk3gk.se

PROGRAM: Ta med nyförvärvda/nybyggda prylar eller berättar om dina sommaraktiviteter

Fika finns att köpa och styrelsen berättar från senaste styrelsemöte.

OBS! Delta inte om du visar symptomer på förkylning eller dylikt. Håll avstånd och god handhygen.

Välkommen
Styrelsen gm
SA3ARQ/Martin

Repeater status

Mast sektioner, extra mottagare och färdig mast
I slutet av juni åkte SGP och ARQ till Valskog för att ta hem 8 st CUEDEE 600 mastsektioner. 6 st var för att ersätta samma antalet som SGP lånade klubben i höstas. De sista 2 st skulle monteras på masten på Kungsberget för att höja den från 12 m till 16 m.

I början av juli monterade XIK, HHI och SGP upp extra mottagare för R4 och RU9 i Stigslund. Det blev en Motorola MTR2000 som endast används som mottagare för R4, en Icom F410 mottagare för RU9, en Rapsberry Pi med RTL-dongle, openwebrx som används som APRS i-gate (SM3XIK-2), en LoRa APRS i-gate (70 cm), en separat dator med AIS (fartygspositionering) med RTL-dongle. Antennen är en X510 duoband för 2 m och 70 cm, samt en diplexer som delar signalen till två portar. VHF-delen splittas på tre (R4 RX, AIS och APRS) och UHF delen splittas på två (RU9 och LoRa APRS).

Under söndag (3/7) körde SGP och XIK upp två mastsektioner till Kungsberget och med lite hjälp av ARQ och med SGP högt upp i masten restes hjälpmasten.

På tisdag (5/7) monterade SGP och EPO ett spel på en mastsektion som placerades på en släpvagn som SGP körde till Kungsberget. Vid foten av Kungsberget möttes SGP, HHI, VCC och ARQ upp för att jobba med att montera de mastsektioner som kördes upp i söndags. Som vanligt var det SGP som utförde mastklättringen och vi andra som drog i rep, fixade i repeaterskåpet osv.

Mitt under arbetet kom ett skyfall som varade i nästan en timme så det blev en bra bit över kl 22 innan vi kunde plocka ihop med jobbet utfört. Masten är nu 16 m hög och det finns en klar vy ut till horisonten (Korsnäs och Stora Enso syns bra). Antennen monterades och hjälpmasten lyftes ner. Nästa jobb blir till att fixa en länk för wifi och återplacera en uppgraderad UPS i repeaterskåpet.

Sedan sist

Med undantag för 2020 och 2021 har vi hållit vår juni-möte i västra Gästrikland, ofta på Strandbaden i Årsunda. Nu var det dags igen och arton medlemmar fanns på plats tillsammans med vice DL3 SA3BYC/Johan och två vänner från SK3BG. Det var nämligen SM3FJF/Jörgen som höll ett intressant föredrag med titeln ”CW för nybörjare”. Det blev även en praktisk visning och då hade Jörgen hjälp av SM3ESX/Christer att sätta upp en Windom FT4 på en blygsam höjd av ett par meter! Eftersom det var på Storsjöns strand så fungerade det utmärkt och kontakt på 20 m togs med Frankrike, England mfl.

Efter föredraget bjöd SA3AVQ’s fond på kaffe och smörgås. Det följdes av lite information från SGP/Gunnar om det pågående arbetet på repeatrarna på Kungsberget. En internet länk till toppen av berget kommer att ordnas med AMPRNet koppling. Vi behöver ev. höja masten med ett par 2 m sektioner för att säkra att länksignalen kommer över trädtopparna.

MTF/Lennart redogjorde för fieldday aktiviteterna där 13 medlemmar deltog och ett stort antal QSO kördes med klubbsignal på FT8. Platsen bedömdes som väldigt bra och kommer säkerligen att användas igen.

SA3BYC/Johan gav oss information från SSA samt från övriga delar av tredje distriktet. Nästa SSA årsmöte kommer att hållas i Östersund. Några frågor besvarades.

CLA/Karl-Olof hade ordnat ett bord med prylar för 0/10/20 kronor som uppskattades av många. Det flesta saker fick nya ägare.

Kvällen rundades av med en praktisk visning av CW på 20 m bandet samt att ordföranden tackade föredragshålleren med det sedvanliga kaffe och Aladdin ask. Alla önskades en SKÖN SOMMAR och förhoppngar att medlemmarna kommer till träffarna på Gävle Bro varje tredje onsdag under sommaren.

Vid pennan
SA3ARQ/Martin

Juni månadsmöte

Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen den 1 juni, klockan 19.00.

Plats: Strandbaden, Storsjövägen 1, Årsunda.

PROGRAM: SM3FJF/Jörgen”CW för nybörjare”

Kom gärna tidigare om vädret är fint så att vi kan nyttja platsen på ett bra sätt. Utöver föredraget kommer Jörgen att visa prov på CW på kortvåg.

Vi tar en fikapaus under kvällen. Information från styrelsen kommer därefter.

Tänk på att pandemin är inte över. Avstår från att komma om du har förkylningssymptomer.

Välkomna, hälsar styrelsen
gm SA3ARQ/Martin