God Jul och Gott Nytt År!

Vi fick veta på december-mötet att SM3RDU/Micke kommer att höras i etern både på julafton, nyårsafton och söndagen efter Trettondagen i samarbete med SK7RFL. Ställ in din radio på en av våra repeatrar kl09:00 en eller alla av ovannämnde dagar för lite trivselradio med RDU.

Läs mer här: SK7RFL

Repeater uppdatering september

Repeater september 2022
Efter sommarens arbete med att höja masten och installera en UPS har flera saker gjorts under slutet av augusti och september.

 • En 5,7 GHz länk mellan OKC/Christer i Järbo och masten finns för att ge oss tillgång till bredband. Backup internet är över en 4G moden som kommer igång om bredbandet skulle fallera.
 • En Microbit Webswitch 1216H har installerats (https://www.webswitch.se/wp/) och kommer att möjligöra remote hantering av repeatern och ev. styrning av antennor.
 • Updatering av UPS monitorering
 • GP-antenn för 116 – 155 MHz (täcker även jaktradio) är nu kopplat till WebSDR mottagaren.
 • Klätterskydd runt masten för att förhindra olovlig klättring.
 • Repeater status

  Mast sektioner, extra mottagare och färdig mast
  I slutet av juni åkte SGP och ARQ till Valskog för att ta hem 8 st CUEDEE 600 mastsektioner. 6 st var för att ersätta samma antalet som SGP lånade klubben i höstas. De sista 2 st skulle monteras på masten på Kungsberget för att höja den från 12 m till 16 m.

  I början av juli monterade XIK, HHI och SGP upp extra mottagare för R4 och RU9 i Stigslund. Det blev en Motorola MTR2000 som endast används som mottagare för R4, en Icom F410 mottagare för RU9, en Rapsberry Pi med RTL-dongle, openwebrx som används som APRS i-gate (SM3XIK-2), en LoRa APRS i-gate (70 cm), en separat dator med AIS (fartygspositionering) med RTL-dongle. Antennen är en X510 duoband för 2 m och 70 cm, samt en diplexer som delar signalen till två portar. VHF-delen splittas på tre (R4 RX, AIS och APRS) och UHF delen splittas på två (RU9 och LoRa APRS).

  Under söndag (3/7) körde SGP och XIK upp två mastsektioner till Kungsberget och med lite hjälp av ARQ och med SGP högt upp i masten restes hjälpmasten.

  På tisdag (5/7) monterade SGP och EPO ett spel på en mastsektion som placerades på en släpvagn som SGP körde till Kungsberget. Vid foten av Kungsberget möttes SGP, HHI, VCC och ARQ upp för att jobba med att montera de mastsektioner som kördes upp i söndags. Som vanligt var det SGP som utförde mastklättringen och vi andra som drog i rep, fixade i repeaterskåpet osv.

  Mitt under arbetet kom ett skyfall som varade i nästan en timme så det blev en bra bit över kl 22 innan vi kunde plocka ihop med jobbet utfört. Masten är nu 16 m hög och det finns en klar vy ut till horisonten (Korsnäs och Stora Enso syns bra). Antennen monterades och hjälpmasten lyftes ner. Nästa jobb blir till att fixa en länk för wifi och återplacera en uppgraderad UPS i repeaterskåpet.

  R4 (RV56) och RU9 (RU386) åter QRV

  Efter ett intensivt arbete under några helger är våra repeatrar åter QRV på Kungsberget. Antennorna har bytt plats från Teracoms mast till en ny 12 m mast några meter ifrån den gamla platsen. Vår fyrstackade antennor är kvar uppe på Terracoms mast på obestämd tid. De har ersatts av ett par X-300.

  RU4 har nu gått i pension så vi har bara RU9 kvar. Både repeatrarna har kopplats till SvxLink över en SA2BLV logik-kort. Dessutum har vi nu både en APRS I-Gate – SK3GK-1 (144,800 MHz) och en LoRa-APRS I-Gate SK3GK-11 (433,775 MHz) på plats.

  Ett stort tack till alla inblandade. Vidare utveckling kommer att ske efter vintern.

  Mer information om repeatrarna hittar du på LÄNK.

  Kort statusrapport repeater projekt – Kungsberget

  Lördag 16/10
  SGP/GUE/VRO/INR/VCC/ARQ var på plats mellan 10:00 – 17:00

  1. Första mastsektionen sitter på en betongfundament fastankrat i berget.
  2. 110 mm markrör samt 2st 50 mm kabelskydds rör är nergrävt i backen mellan masten och huset. Diket återfyllt.
  3. Elinstallation klart med ledning från centralen till 2st uttag bredvid repeaterskåpet.
  4. Terminering av ena ändan av 3 st grova koax klar.
  5. 4 st hål i husväggen för dragning av antennkabel:
  6. APRS och LoRa-APRS gateway samt väderstation på plats och i drift.

  Söndag 17/10
  SGP/INR var på plats mellan 10:00 -15:30

  7. Masten och antenn för APRS/LoRa-APRS justerat.
  8. Koaxkablar (7/8”) dragen mellan masten och in i huset.
  9. R4 radio och filter monterat i racket.
  10. RU4 radio monterat i racket.
  11. Skyddskiva av OSB på sidorna av skåpet som kan vara utsett för slag.

  Diverse andra små jobb gjordes.

  Första delen av vår ny repeater mast

  Repeater uppdatering

  I mitten av juli hämtades vår repeaterutrustning från Kungsberget och nu befinner sig hos SM3SGP i Österfärnebo. 2 m repeatern (R4/RV56) är i drift och ger skaplig teckning. 70 cm repeatrarna (RU4/RU376 och RU9/RU386) är inte i drift.

  En projektgrupp bestående av INR/Björn, SGP/Gunnar, XLY/Erik och ARQ/Martin arbetar med en ny lösning på Kungsberget utan inblandning av Terracom. Vi avvaktar besked från Branäsgruppen som äger marken om en lämplig placering av en mast. Vi har blivit lovat tillgång till ett teknikrum för repeatrarna.

  I avvaktan på besked byggs en ny rack och 2 m repeatern kommer att ersättes av en mer advancerad lösning. Mer information kommer i nästa Sändaramatören.

  Ni som är intresserade av att vara med och hjälper – kontaka SGP/Gunnar eller INR/Björn.

  DMR repeatern har begränsad funktionalitet

  För tillfälligt har vår DMR repeater nedsatt funktionalitet. De “pratiga”statiska talgrupper TG310 och TF2350, USA resp Storbrittanien kopplades bort för ett par veckor sedan för att minska kostnaden för 3G kopplingen. Nu har internet funktionalitet kopplats bort. Repeatern fungerar nu som en lokal DMR repeater. Välkommen att använda TG9 som vanligt.

  En kortsiktig lösning är att återupprätta en 3G/4G koppling. Till våren installerar vi en mer permanent länk till en lämplig internet knutpunkt med sikt på att få en APRNet länk genom FRO när de har löst upp knutarna som verkar finnas på Högskolan i Gävle.